Medlemmer

Medlemmer i eldrerådet
Medlem Vara
Britt Pigao (Pensjonistforbundet) Oddvar Espegren (KrF)
Anne Rød Moen (H) Turid Jacobsen (KrF)
Thor Olav Govertsen (Pp) Arnt Helleren (Pp)
Bergljot Siring (MDG) Per Erik Lia (SV)
Hjalmar Hassel (Pensjonistforbundet) Elen Mona Sæesbø (SV)

 

Møteprotokoller

Møtedato Dokument
21.11.22 Møteprotokoll 
14.11.22 Møteprotokoll
10.10.22 Møteprotokoll
29.08.22  
13.06.22 Møteprotokoll
09.05.22 Møteprotokoll
21.03.22 Møteprotokoll
31.01.22 Møteprotokoll