Medlemmer

Medlemmer i eldrerådet
Medlem Vara
Britt Pigao (Pensjonistforbundet) Oddvar Espegren (KrF)
Anne Rød Moen (H) Turid Jacobsen (KrF)
Thor Olav Govertsen (Pp) Arnt Helleren (Pp)
Bergljot Siring (MDG) Per Erik Lia (SV)
Hjalmar Hassel (Pensjonistforbundet) Elen Mona Sæesbø (SV)

 

Møteprotokoller

Møtedato Dokument
01.02.2021 Møteprotokoll
22.03.2021 Møteprotokoll
19.04.2021 Møteprotokoll
30.08.2021 Møteprotokoll
11.10.2021 Møteprotokoll
15.11.2021  
22.11.2021 Møteprotokoll
31.01.22 Møteprotokoll
21.03.22 Møteprotokoll
09.05.22 Møteprotokoll
13.06.22  
29.08.22  
10.10.22  
14.11.22  
21.11.22