Møter og møteprotokoller

Fra høsten 2023 finner du innkallinger og protokoller her.

Møtedato Møteprotokoll
16.06.2020 Møteprotokoll
15.12.2020 Møteinnkalling
Møteprotokoll
05.05.2021 Møteinnkalling
Møteprotokoll
25.08.2021 Møteinnkalling
Møteprotokoll
25.11.2021 Møteinnkalling
Møteprotokoll
06.09.2022 Møteinnkalling
Møteprotokoll
13.12.2022 Møteinnkalling
Møteprotokoll
26.04.2023
10.05.2023
Møteinnkalling
Møteprotokoll
30.08.23 Møteinnkalling
Møteprotokoll

 

 

Medlemmer

Oversikt over medlemmer finner du her.

Møtesekretær: Britt Ragnhild Berg