Mandat for sentrumsforum

  • Sentrumsforum er et dialogforum og samarbeidsarena som skal arbeide for utvikling av et levende Lillesand sentrum.
  • Gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter.

Deltakere i sentrumsforum

  • Kommunedirektør
  • Lillesand Handelsstand med medlemmer fra handels-, turist og restaurant næringen (4 deltakere)
  • Lillesand gårdeierforening (4 deltakere)
  • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen v/prosjektleder for næringsforeningens arbeid i Lillesand (1 deltaker)
  • Kommunalsjef Sektor for tekniske tjenester
  • Enhetsleder enhet for næring og byutvikling 

Andre deltakere inviteres til møtene etter hva saker som står på dagsorden.

Kommunen har sekretariats ansvaret for forumet i 2022.