Mandat for sentrumsforum

  • Sentrumsforum er et dialogforum og samarbeidsarena som skal arbeide for utvikling av et levende Lillesand sentrum.
  • Gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter.

Deltakere i sentrumsforum

  • Kommunedirektør
  • Lillesand Handelsstand med medlemmer fra handels-, turist og restaurant næringen (4 deltakere)
  • Lillesand gårdeierforening (4 deltakere)
  • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen v/prosjektleder for næringsforeningens arbeid i Lillesand (1 deltaker)
  • Kommunalsjef Sektor for tekniske tjenester
  • Enhetsleder enhet for næring og byutvikling 

Andre deltakere inviteres til møtene etter hva saker som står på dagsorden.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sekretariats ansvaret.

Referater fra møtene

Referatene fra møtene sendes også ut på til formannskapet på e-post.

Møtereferat - Sentrumsforum
Dato Sted
31.01.2019 Lillesand Rådhus
Presentasjon Lillesand kommune
02.05.2019 Lillesand Rådhus
14.08.2019 Lillesand Rådhus
Presentasjon gågate Lillesand
14.11.2019 Lillesand Rådhus
27.02.2020 Lillesand Rådhus, Kantina
13.05.2020 Teams-møte
Helårs gågate
27.08.2020 Lillesand Rådhus, Bystyresalen
Bakgrunn for etablering sentrumsforum
Lille Flakk presentasjon
20.01.2021 Teams møte
Helårs gågate status og fremdrift - presentasjon
30.08.2021

Middelskolen
Handlingsplan sentrumsforum kort sikt sommeren 2022
30.08.2021 Handlingsplan Sentrumsforum