Mandat for sentrumsforum

  • Sentrumsforum er et dialogforum og samarbeidsarena som skal arbeide for utvikling av et levende Lillesand sentrum.
  • Gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter.

Deltakere i Sentrumsforum

  • Kommunedirektør
  • Lillesand Handelsstand med medlemmer fra handels-, turist og restaurant næringen (4 deltakere)
  • Lillesand gårdeierforening (4 deltakere)
  • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen v/prosjektleder for næringsforeningens arbeid i Lillesand (1 deltaker)
  • Kommunalsjef for kommunalområde samfunn
  • Enhetsleder enhet for næring og byutvikling 

Andre deltakere inviteres til møtene etter hva saker som står på dagsorden.

Kommunen har sekretariat ansvaret for forumet.

Referater 2024-

Møtereferatene sendes også ut til formannskapet på e-post.

Møtereferat - Sentrumsforum
Dato Sted                                            
13.02.2024 Lillesand rådhus
24.04.2024  

Referater 2019-2023

Møtereferatene sendes også ut til formannskapet på e-post.

Møtereferat - Sentrumsforum
Dato Sted
31.01.2019 Lillesand Rådhus
Presentasjon Lillesand kommune
02.05.2019 Lillesand Rådhus
14.08.2019 Lillesand Rådhus
Presentasjon gågate Lillesand
14.11.2019 Lillesand Rådhus
27.02.2020 Lillesand Rådhus, Kantina
13.05.2020 Teams-møte
Helårs gågate
27.08.2020 Lillesand Rådhus, Bystyresalen
Bakgrunn for etablering sentrumsforum
Lille Flakk presentasjon
20.01.2021 Teams møte
Helårs gågate status og fremdrift - presentasjon
30.08.2021

Middelskolen
Handlingsplan sentrumsforum kort sikt sommeren 2022
30.08.2021 Handlingsplan Sentrumsforum

18.11.2021 Lillesand rådhus, møterom kantina
17.02.2022

Lillesand rådhus 
Kortsiktig handlingsplan sentrumsforum - oppdatert etter møtet 17.02.22
Langsiktig handlingsplan sentrumsforum - oppdatert etter møtet 17.02.22

01.09.2022 Lillesand rådhus
08.03.2023 Lillesand rådhus