BS har i møte 29.03.2023 vedtatt å legge ut ovennevnte utbyggingsavtale til offentlig ettersyn.
Forslaget kan sees på rådhuset fra 19.04.23 – 10.05.23. Alle relevante dokumenter i saken er også tilgjengelig på kommunens innsynsløsning.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen må sendes skriftlig til Lillesand kommune, Teknisk sektor Postboks 23, 4791 Lillesand eller e-post: postmottak@lillesand.kommune.no,

Senest innen 10.05.23