Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport og rangerer landets kommuner ut fra 151 nøkkeltall fordelt på 12 ulike sektorer. Barometeret er et redaksjonelt produkt,
basert på journalistiske vurderinger og analyser. I årets utgave av Kommunebarometeret kommer Lillesand kommune på 15. plass. Kongsberg kommune kommer best ut av kåringen. Av kommunene på Agder det bare Kristiansand på 6. plass som kommer bedre ut.