Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport og rangerer landets kommuner ut fra 151 nøkkeltall fordelt på 12 ulike sektorer. Barometeret er et redaksjonelt produkt,
basert på journalistiske vurderinger og analyser. I årets utgave av Kommunebarometeret kommer Lillesand kommune på 15. plass. Kongsberg kommune kommer best ut av kåringen. Av kommunene på Agder det bare Kristiansand på 6. plass som kommer bedre ut.

Plassering pr område
Område 2020 2021 Vekt i % Ending
Grunnskole 74 72 20 2
Pleie og omsorg 179 145 20 34
Barnevern 147 131 10 16
Barnehage 128 133 10 -5
Helse 215 31 7,5 184
Sosialtjeneste 18 9 7,5 9
Kultur 284 158 2,5 126
Miljø 75 45 2,5 30
Saksbehandling 220 163 2,5 57
Vann, avløp, renovasjon 249 250 2,5 -1
Økonomi 236 240 10 -4
Kostnadsnivå 14 31 5 -17
Total plassering justert for økonomiske forutsetninger 31 15 100 16