Vedtak om skrivemåte kan påklages av

  • et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd (organ for stat, fylkeskommune og kommune, samt selskap som det offentlige eier fullt ut)
  • eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
  • en lokal organisasjon med særlig tilknyting til et stedsnavn

Klagefristen er tre uker fra kommunens kunngjøring av vedtaket.

 

  • ​Navnesak 2020/458 – Risholmen (holme i sjø) - i Lillesand kommune

Kartverket har gjort vedtak om nevnte skrivemåte. Her er kopi av Kartverkets vedtak

 

  • Navnesak 2021/11/458 – Østerøy Gård - i Lillesand kommune

Kartverket har gjort vedtak om eierfastsatt skrivemåte. Her er kopi av Kartverkets vedtak

 

  • Navnesak 2020/513 – Østerøya (gard 11) og Tingsbekk (gard 27) - i Lillesand kommune

Kartverket har gjort vedtak om nevnte skrivemåter, samt også de avleda navna slik de fremgår i liste i link nedenfor. Her er kopi av Kartverkets vedtak og listen.