Innspill til planen sendes til postmottak@lillesand.kommune.no og markeres med “Høringsinnspill til forvaltningsplan for Skauerøya friluftsområde, sak 22/81”

Frist for å sende inn høringsinnspill er 5.mai.2024.

Tidsplan:

Ferdig høringsutkast16. april
Åpent medvirkningsmøte24. april
Høringsfrist5. mai
Kommunaldirektør  gjennomgår høringsuttalelser
Ferdig skrevet politisk sak16. mai
Plan behandles politisk.Plan- og miljøutvalget 11.juni
Bystyret 19.juni
Plan sendes til godkjenning av fylkeskommunen1. juli