Saksdokumenter
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Tingsakeråsen er tilgjengelig her.

Merknad
Dersom du har kommentarer til foreslått planendring, må disse oversendes innen 10.11.2023 til planfaglig konsulent i ViaNova Kristiansand AS, Anita Wiberg Gjelsten. Kontaktinformasjon til konsulenten finner du nedenfor. 

Anita Wiberg Gjelsted v/ViaNova Kristiansand AS
Adresse: Gyldenløves gate 1C, 4611 Kristiansand
E-post: anita.wiberg.gjelsten@vianova.no 
Telefon: +47 916 55 831

Send kopi av merknaden til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. 

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planendringen:

  1. Skriv kort og rett frem
  2. Skriv forslag til konkrete endringer
  3. Skriv synspunkt først, deretter begrunnelser
  4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
  5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen v/planavdelingen, og deretter bli lagt frem for Plan- og miljøutvalget (PMU). Plan- og miljøutvalget vil vurdere disse og kan foreslå eventuelle justeringer og endringer ved behov. Det er PMU som har vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. 

Saksbehandlers kontaktinformasjon
Saksbehandler i saken er Karoline Søllesvik
E-post: karoline.sollesvik@lillesand.kommune.no 
Telefon: +47 907 32 686