Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bystyrets behandling 22.04.2020

Bystyrets vedtak i sak BS-28/20:

«Bystyret ser det som viktig at sykkelplanen omfatter hele kommunen, at tiltakene samordnes med andre anleggs- og byggearbeider der det er mulig, og at løsninger for sykkel skal være tilpasset behov og ikke overdimensjonerte, for å øke sjansene for realisering. På bakgrunn av dette sendes planen tilbake til administrasjonen for bearbeidelse med hensyn til følgende punkter:

1. Ny strekning Indre Årsnes – Kvåse – Vesterhus tas inn i planen.

2. Snarvei Grundebu – Sørlandsparken vurderes tatt inn i planen.

3. Strekningen Kjerlingland – Fjeldal (nr. 24 i plankartet) tas også med i planbeskrivelsen og saksutredninger.

4. For relevante strekninger skal muligheter for koordinering med andre anleggs- og byggearbeider beskrives konkret (per strekning) i planen.

5. Type løsning for strekninger med lav trafikk vurderes på nytt for om mulig å redusere kostnadene uten vesentlig kvalitetstap.

6. Strekninger der det i dag finnes tilfredsstillende løsninger, prioriteres ikke, med mindre det foreligger konkrete muligheter for samfinansiering.»

Her er dokumenten fra Bystyrets behandling.