Regnskap og lønn - Struktur1

Birkenes kommune og Lillesand kommune har etablert et interkommunalt samarbeid om lønn og regnskap gjennom Struktur1. For Lillesands del fører Struktur1 regnskap og lønn for Lillesand kommune, Kirkelig fellesråd, Vestregionen opplæringskontor og Lillesand og Høvåg menighetsråd.  

Struktur1 har kontorlokaler på Tingsaker og kan kontaktes via telefon 905 71 111 (bemannet 09.00-15.00 hverdag) eller post@struktur1.no

For spørsmål angående faktura til eller fra kommunen

 

Økonomiplan og årsbudsjett

Stab for økonomi og prosjekt har ansvaret for å utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for Lillesand kommune. Økonomiplan og årsbudsjett vedtas av bystyret hvert år i desember.

Årsregnskap og årsberetning

Stab for økonomi og prosjekt utarbeider hvert år årsregnskap og årsberetning for Lillesand kommune.