Salgstider

I medhold av alkoholloven § 3-7 og gjeldende forskrift, kan salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skje fra:

- kl 08:00 til kl 20:00 mandag – fredag samt dagen før Kristi Himmelfartsdag

- kl 08:00 til kl 18:00 dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag

Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.