Pensum til alkoholprøven

Pensum - skjenkebevilling

Du må også kjenne til Alkohollovens øvrige bestemmelser.

Pensum - salgsbevilling

Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Pensum - kontrollører

Som kontrollør forutsettes det at du kjenner til alkohollovens formål og definisjoner, generelle regler, samt inngående kunnskap om

  • Aldersgrenser
  • Kontroll
  • Begrepet ”åpenbart påvirket”

Gebyr og påmelding til prøven

Påmelding skjer digitalt ved bruk av skjema nederst på denne siden. Før du sender inn skjema, er det fint om du har avtalt tid for gjennomføring med kommunen. 

Gebyr (400kr) betales inn på konto 2801.55.44440. Merkes med navn, kunnskapsprøve, ansvar 30000, art 162020.

Kvittering for betalt gebyr lastes opp som vedlegg i skjema for påmelding.

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du møter opp.

Praktiske opplysninger

  • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve
  • Prøven må avlegges hos bevillingsmyndigheten
  • Tiden man har til rådighet er 60 minutter
  • 24 av 30 svar må være korrekte
  • Tillatte hjelpemiddel: Ordbok

Husk

  • Gyldig legitimasjon
  • Kvittering på innbetalt kursavgift

Ved bestått prøve vil det utstedes et bevis som er gyldig på ubestemt tid.