Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. januar:

Korona: Innbyggere og ansatte i Lillesand som har oppholdt seg i Oslo-området fra 20. januar oppfordres til å ta koronatest.

Sektor for helse og kultur

Leder for Sektor for helse og kultur: kommunalsjef Geir Jenssen (assisterende kommunedirektør)

Kommunalsjef har også ansvar for det overordnede arbeidet med beredskap i kommunen.  

Sektor for helse og kultur består av enhetene kultur og bibliotek, psykisk helse og rus, omsorg Høvåg, omsorg sentrum, tverrfaglig helse, habilitering, tjenestetildeling og NAV.

Barneverntjenesten er interkommunalt organisert sammen med Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommuner. Kristiansand kommune er vertskommune, men barnevernet har kontorer i Lillesand og Birkenes.

Kommuneoverleger, SLT-koordinator, kommunepsykolog er administrativt tilknyttet kommunalsjef, men stillingene har sektorovergripende roller/oppgaver.

Her finner du sektorens organisasjonskart.

Geir Jenssen Foto: