Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. juni:

Tredje trinn i regjeringens gjenåpningsplan og alt om Korona i Lillesand

Planstrategi

Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere innenfor gjeldende valgperiode. Den sier noe om behovet for planer og hvordan man skal legge til rette for ønsket utvikling i kommunen (plan – og bygningsloven §10-1). Dette gjøres hvert 4. år, en gang hver valgperiode.​

​Planstrategien skal inneholde en vurdering av kommunens planbehov ut ifra utviklings-trekkene og utfordringsbildet i kommunen. I planstrategien skal det blant annet avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Prioriteringene som gjøres i planstrategien skal være realistiske i forhold til kommunens økonomi og øvrige tilgjengelige ressurser. ​

​Nedenfor finner du Lillesand kommunes planstrategi for 2020-2023 ​