Restriksjoner

Ved hagevanningsrestriksjoner er det kun tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange på kveldstid mellom kl.20:00 - 23:00. Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.

Bakgrunn for restriksjoner

I perioder om sommeren med lite nedbør og stort vannforbruk kan det bli nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner. Dette er nødvendig for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning. Det er viktig at alle overholder kommunens vanningsrestriksjoner.

Ved normalt vannforbruk er abonnentene sikret god og tilfredsstillende vannforsyning, men når for mange abonnenter bruker for mye vann samtidig vil trykket i ledningsnettet bli lavere og det kan oppstå problemer med å få vann ut til alle forbrukerne/abonnentene. I tillegg kan for stort uttak av vann samtidig medføre at brannvesenet ikke får nok vann til brannslukking.

Vannspreder

For å illustrere så bruker en vannspreder mellom 1000 liter og 1500 liter per. time. Det vil si at en familie med to foreldre og to barn som har besøk av to besteforeldre i tillegg til fire tanter og onkler vil bruke ca. like mye vann på et døgn som en vannspreder vil bruke på en time. Med andre ord, 10 personer har samme vannforbruk gjennom et helt døgn, som en vannspreder har på en time. Bor du for eksempel i et nabolag som har ti vannspredere på gjennom et døgn, så forteller tallene oss at sprederne har et vannforbruk tilsvarende 2 400 personer.

Råd om hagevanning

Normalt har vannledningsnettet en reservekapasitet og den settes til disposisjon hos abonnentene, men vi ønsker at alle tenker gjennom vannforbruket og ikke sløser med vannet slik at vi unngår å komme i en situasjon hvor kommunen må innføre restriksjoner.

Generelle råd og tips om fornuftig hagevanning i sommer:

  • Det er på kvelden at det er er effektivt å vanne. Å vanne i solskinn har liten eller ingen effekt da det meste av vannet vil fordampe før det kommer ned til plantenes røtter.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler plenen bedre sol og tørke og du unngår brun plen.
  • Ta vare på regnvann i for eksempel tønner og bruk det for å vanne i hagen.
  • Vær klar over at bruk av vannspreder vil føre til en markant økning av vannforbuket. Gressplener har som regel ikke behov for ekstra vanning og sjelden vanning vil gi en robust plen med et dypt rotsystem.  Ved en eventuell langvarig tørke kan plenen få en rotbløyte på kvelden (tilsvarende 20 – 30 mm med nedbør). 
  • Planter skal helst ha rotbløyte. Det vil si at det skal vannes godt, men ikke for ofte. Unngå klattvanning da det vil føre til et grunnt rotsystem som ikke er optimalt for plantene. En tommelfingerregel er å vanne planter en gang i uka når det er gode sommertemperaturer og plantene får mer bladverk.
  • Planter i krukker og kasser krever mer vanning enn plener og blomsterbed. Sørg for jevnlig vanning av disse. Vann med kanne.
  •  Pass på at utendørs kraner ikke lekker.
  •  Dekk jorda med steiner eller bark så fordamper vannet ikke så fort.