Barnehagen er omgitt av vakker natur, stort skogsområdet og flotte turtopper. Vi har mange flotte turløyper og vi benytter oss mye av nærmiljøets ressurser.

Barnehagen har en egen utegruppe som driftes ute fem dager i uken. To dager i uken er Utegruppa i Gapahuken, som er et skogsområdet litt ovenfor barnehagen og de resterende tre dagene er de ute på barnehagens naturtomt. Utegruppa starter gjerne dagen med bål inne i grillhuset før de setter av sted på en skogstur eller så jobber de med et pågående byggeprosjekt. Barnehagen jobber prosjektbasert, hvor barns medvirkning kommer til uttrykk gjennom hele prosjektperioden.

Vår visjon – der menneskeverdet virkeliggjøres, ligger til grunn for alt vårt arbeid i barnehagen. Med begrepet menneskeverd mener vi at alle mennesker er like betydningsfulle og like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss. For å nå målet i vår visjon skal alle ansatte være varme, engasjerte, beviste, tilstedeværende og profesjonelle i det relasjonelle samspillet.

Dette barnehageåret vil vi ha fokus på å styrke relasjoner mellom barn-barn, barn-voksne. For å styrke gode nære relasjoner vil vi jobbe i mindre grupper store deler av barnehagedagen. Vi vil vektlegge at personalet er sensitive og lydhøre ovenfor barnas initiativ, ved å være tilstedeværende voksne som tar barnas interesser på alvor og spiller videre på dette.