Denne gruppen vil tilbys vaksinen fra AstraZeneca. De eldste i gruppen vil bli vaksinert først.

Merk: Det vaksineres fortsatt med vaksinen fra Pfizer for de i alder fra 75 år. Trykk her for å se når du kan forvente å få din vaksine.

Det er derfor viktig at innbyggerne er registrert i vår venteliste for vaksinering. Er du i alderen 55-64 år og har underliggende sykdom, men ikke registrert deg ennå, ber vi deg om å gjøre det nå:

Vaksinering - Lillesand kommune
Du som er registrert vil motta en tekstmelding når det nærmer seg din tur for vaksinering. 

Vaksineringen vil foregå på dagtid torsdager i Møglestuhallen.

Hvem får tilbud om vaksinen?

Innbyggere i Lillesand som er i alderen 55-64 år og har følgende sykdommer/ tilstander, vil bli tilbudt vaksinen fra AstraZeneca:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag 

Oversikt prioriteringsrekkefølge for risikogruppene

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og  samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 

Det er gruppe 5 som nå vil tilbys vaksine fra AstraZeneca.
For mer informasjon om dette fra FHI, trykk her.

Oversikt sykdommer/tilstander som er definert som medisinske risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er av FHI definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon* 
 • Immunsvikt* 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)* 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag 
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. 

Gruppene med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (alder fra 65 år og oppover samt de som er merket med * i prioriteringslisten ovenfor uavhengig av alder) bør gis en av de vaksinene som kan dokumentere høyest grad av beskyttelse og som til enhver tid er tilgjengelige. Per nå er dette mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Disse tilbys derfor ikke vaksinen fra AstraZeneca på nåværende tidspunkt.

For mer informasjon om dette fra FHI, trykk her.