Vaksinering av barn 5-11 år

Gjelder vaksinering for årskullene 2016-2010. Egne barnedoser benyttes. 

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at alle barn i alderen 5-11 år får tilbud om vaksine. 
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.
 • Det er særlig aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko og/eller dårligere tilgang til helsetjenester.
 • Årskullet 2017 har tilbud om vaksine når barnet har fylt 5 år.
 • Hvordan dette vil organiseres i Lillesand kommune kommer det mer informasjon om i løpet av uke 3.

Vaksinering av unge 12-15 år

Gjelder vaksinedose 2 til ungdom i årskullene 2006-2009.

Nytt fra 14/1-22

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at alle ungdommer i alderen 12-15 år, som har fått første dose, får tilbud om andre vaksinedose.
 • Et slikt tilbud betyr at ungdommene kan fullføre primærvaksinasjon, dersom de og deres foresatte ønsker det.
 • Det anbefales at det går 8-12 uker mellom dose 1 og 2.
 • Vi kommer mer mer info om hvordan dette vil organiseres i Lillesand kommune i løpet av uke 3.
 • Tilbudet gjelder fra fylte 12 år.

 

Info fra september -21, oppdatert jan-22.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Fra 2022 vil også årskull 2010 tilbys vaksinen fra fylte 12 år.

Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av en dose vaksine og de fleste vil ikke, medisinsk sett ha bruk for flere doser. Fra 14/1-22 tilbys også dose 2 for de som ønsker det.

Barn og unge som har gjennomgått infeksjon kan nå motta vaksine dersom de ønsker det.

Vaksinen tilbys alle barn etter fylte 12 år. Når ditt barn har fylt 12 kan dere komme og få vaksinen på drop-in i åpningstiden på Lillesand senter. Åpningstidene vil variere, se øverst på denne siden.

Begge foreldre (som har foreldreansvar) må samtykke til vaksineringen. Husk å ta med utfylt samtykkeskjema. Skjemaet ligger her.

Har du hatt Covid?

Dere som har hatt Covid og fått èn vaksinedose har også tilbud om oppfriskningsdose 20 uker etter siste hendelse (vaksine eller sykdom). Det er vanskelig å fange opp denne gruppa i Helseboka og vi ber dere dette gjelder om å kontakte vaksinetelefonen når dere oppfyller intervallet.

Gjennomgått Covid forsvinner fra «Korona-passet» ditt etter 6 mnd. Trenger du grønt pass pga reise kan det være aktuelt med en ekstra dose vaksine. Kontakt vaksinetelefonen,

Prioriteringsrekkefølge

Vi jobber for tiden etter denne prioriteringsrekkefølgen:

1. Dose 1 med koronavaksine til uvaksinerte

2. Dose 2 med koronavaksine til delvis vaksinerte

3. Dose 3 med koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar

4. Oppfriskningsdose til de over 65 år og sykehjemsbeboere

5. Oppfriskningsdose til helsepersonell

6. Oppfriskingsdose til alle over 18 år med alvorlig underliggende sykdom.

7. Oppfriskningsdose til lærere og barnehagepersonell.

8. Oppfriskningsdose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.

9. Oppfriskningsdose til øvrig befolkning over 45 år.

10. Oppfriskningsdose til øvrig befolkning 18-44 år.

I tillegg til nevnte kriterier SKAL alle ha minimum 4,5 mnd (av FHI definert som 20 uker) mellom dose 2 og oppfriskningsdosen.

Grønn farge betyr at vi er ajour med å kalle inn personer i denne gruppa. For oppfriskningsdosene innebærer det at alle i gruppa som oppfyller kriteriet om 20 ukers intervall siden dose 2 er kalt inn. Vi kaller fortløpende inn flere personer i gruppene når de oppfyller intervallet.

Dersom du er i en grønn gruppe (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9) oppfyller intervallet og ikke har hørt noe fra oss er det fint om du ringer vaksinetelefonen.

Nytt vaksinasjonslokale i Lillesand

Fra og med 16/11-21 vil vaksineringen i Lillesand finne sted på Lillesand senter, 1. etg, mellom Blaa og Eurosko.

Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

Oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Både Pfizer og Moderna kan brukes til oppfriskningsdose, og begge vaksiner tilbys i Lillesand. Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2, og det er bestemt at de over 65 år skal få dette tilbudet.

3. dose

3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar (se tidligere publisert informasjon om du tilhører denne gruppen).

 

Valg av vaksinetype

Vi tilbyr både Pfizer- og Moderna-vaksinene i Lillesand. Vaksinene er sidestilt av norske myndigheter og kan brukes til både 1., 2. og 3. dose og som booster (Moderna da i halv dose). Vaksinene er basert på samme teknologi, men Moderna-vaksinen inneholder mer virkestoff enn Pfizer. Den har derfor en noe bedre og mer langvarig effekt, men kan også gi en kraftigere immunrespons (reaksjonen man kan få de første dagene etter vaksinasjon) og en høyere risiko for enkelte bivirkninger. Moderna-vaksinen er ikke anbefalt for menn under 30 år pga risikoen for hjerteposebetennelse. Ungdom under 18 år anbefales også å velge Pfizer.

Alle som vaksineres i Lillesand kan selv bestemme hvilken vaksinetype de ønsker. Vi tilstreber å ha begge typer tilgjengelige til enhver tid.

3. dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Det er nå viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse.

Oversikt over hvem det gjelder finner du her.

Timebestilling:

Ring vaksinetelefonen 90872544, mandag, tirsdag og torsdag kl.09.00-12.00.

Vaksinasjon av 16 og 17 åringer

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

Denne gruppen skal fortrinnsvis ha 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose. Minimumsintervall er 8 uker.

Det er ulik praksis på de ulike skolene i forhold til om vaksineringen arrangeres i skolens regi. Vi vil derfor sende brev til alle 16- og 17-åringene med tilbud om vaksinering. Elever ved Lillesand vgs har fått 1. dose på skolen.

Ungdommene som ennå ikke har fylt 16 år, vil sammen med informasjonsbrevet få et samtykkeskjema som må medbringes utfylt og underskrevet av begge foresatte.

Dose 2 for 16- og 17åringer vil foregå på Lillesand senter i desember. Det sendes ut sms noen uker i forkant med mulighet for å bestille time.

Influensavaksinering

Oppfriskningsdosen mot Covid19 skal prioriteres foran influensavaksinen da det er mer Covid-smitte i samfunnet enn det er influensasmitte. Det anbefales at det går minst 7 dager mellom Covid19-vaksinen og influensavaksinen. Influensavaksinen kommer til kommunen i uke 43, og det er legesenteret som vil sette disse vaksinene. Du må selv ringe og avtale tid til vaksinering. Vaksinen koster 50 kroner. Dersom du har frikort, er vaksinen gratis.

Vaksinasjon av gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester.

Vaksineanbefaling for gravide

Har du ikke fått time til vaksinasjon?

Alle i kommunen over 18 år skal nå ha fått SMS om timebestilling. Dersom du enda ikke har fått tilbud, er det fint om du gir beskjed ved å vaksinetelefonen 90872544, mandag, tirsdag og torsdag kl.09.00-12.00.

Vaksinerte i Lillesand

Vaksinerte pr. uke 42

Andel fullvaksinerte over 18 år: 90,5%

Antall fullvaksinerte: 7880

Antall vaksinerte med én dose: 8867

(748 av disse er under 18 år og har ikke fått tilbud om dose 2 ennå)

På vaksinedagen

Vaksinen er gratis. Vaksineringen foregår på Lillesand senter.

Praktisk informasjon på vaksinedagen

Vaksinasjonen vil skje på Lillesand senter i lokalet mellom Blaa og Eurosko. Det er viktig at du møter opp til timen din så vi unngår å måtte kassere ubrukte vaksinedoser.

Helseopplysninger

Du må være feberfri når du skal ta vaksinen.

Har du tidligere hatt kraftige allergiske reaksjoner på vaksiner må vaksinasjon avklares med lege.

Er du i karantene eller isolasjon skal du ikke komme til vaksinasjonslokalet.

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende under andre klær. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon på vaksinen. Bruker du blodfortynnende må du vente 30 minutt i etterkant av vaksineringen. Har du tidligere hatt alvorlige reaksjoner i forhold til medikamenter må du observeres i 60 minutter.

Ofte stilte spørsmål

Jeg er forkjølet på vaksinasjonsdagen, hva gjør jeg?

Har du kun lette symptomer i nese og hals, kan du få vaksinen.

Kjenner du deg tungpusten og syk, bør du utsette vaksineringen.

Dersom du har feber, skal du ikke komme til vaksinasjon.

Husk å gi beskjed til vaksinetelefonen om du ikke kan komme, tlf.  90872544.

 

Hvordan får jeg koronasertifikat?

Logg inn med elektronisk ID på Helsenorge-koronasertifikat

Dersom du har behov for en løsning uten elektronisk ID, kan du følge denne oppskriften fra FHI: 

1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.

2. Ring informasjonstelefonen for korona:

   Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.

• Fra Norge: 815 55 015

• Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 

Jeg hadde Korona for mer enn 6 mnd siden og har ikke lenger gyldig koronapass.

Gjennomgått Covid-infeksjon gir god beskyttelse mot å bli smittet med Covid og gjelder som èn dose vaksine. Dessverre forsvinner disse opplysningene fra koronapasset ditt etter 6 mnd og passet ditt er ikke lengre gyldig for reiser. Dersom du har reiseplaner, må du derfor komme og få en nye dose minimum 2 uker før reisen for å ha gyldig pass.

 

Hvordan får jeg etterregistrert min vaksine?

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet:

 • I Lillesand er det fastlegene som gjør dette, og du må selv avtale time med legen din.

 • Etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Legekontorene har egne priser for dette.

 • Du må ha med dokumentasjon på både vaksinasjon og reise.

Se mer informasjon her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/