Influensavaksine høsten 2022

Legesentre og apotek har nå mottatt årets influensavaksine. Nytt i år er at influensavaksinen og koronavaksinen kan settes samtidig/samme dag.

Dersom du ikke får tatt vaksinene samme dag anbefales det et opphold på 7 dager mellom vaksinedosene.

Oppdaterte vaksiner fra Pfizer og Moderna

I september 2022 har vaksinesentrene mottatt nye vaksiner fra Pfizer og Moderna som er oppdatert til å treffe bedre på Omikronvarianten vi smittes av nå. Begge de nye oppdaterte vaksinene er bivalente, det vil si at de inneholder mRNA-koden til Spike-proteinet fra både det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten BA.1/BA.4-5.

Godkjenningen av de oppdaterte vaksinene bygger på studier der man har undersøkt immunresponsen (dannelse av antistoffer) etter vaksinering. Studiene viser at en ny oppfriskningsdose med de oppdaterte vaksinene gir tilsvarende antistoffrespons mot det opprinnelige wuhan-viruset som en oppfriskningsdose med de opprinnelige mRNA-vaksinene. De oppdaterte vaksinene stimulerer imidlertid til en bedre antistoffrespons mot omikronvarianten BA.1. I Norge er det for tiden omikronvarianten BA.5 som dominerer. Antistoffene som genereres etter vaksinasjon med de oppdaterte vaksine ser ifølge foreløpige resultater ut til også å kunne ha en nøytralisende effekt på andre omikronvarianter. I hvilken grad denne forbedrede immunresponsen mot de ulike omikronvariantene også gir en økt beskyttelse mot smitte er foreløpig ikke avklart. Beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp etter en ny oppfriskningsdose med de oppdaterte vaksinene forventes å være tilsvarende som etter en ny oppfriskningsdose med de opprinnelige mRNA-vaksinene. Bivirkningsprofilen for de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være den samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige mRNA-vaksinene.

Oppfriskningsdose (4. dose) koronavaksine

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Alle som er i risikogruppene for å bli alvorlig syke av Covid mellom 18-64 anbefales oppfriskningsdose.

Alle friske personer over 18 år har et tilbud om å ta en ny oppfriskningsdose. Merk at denne gruppen ikke er anbefalt å ta vaksinen, men har et tilbud dersom de ønsker det.

 

Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

Oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Både Pfizer og Moderna kan brukes til oppfriskningsdose, og begge vaksiner tilbys i Lillesand. Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2, og det er bestemt at de over 65 år skal få dette tilbudet.

3. dose

3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar (se tidligere publisert informasjon om du tilhører denne gruppen).

 

Etterregistrering av vaksiner

  • Vaksiner satt i utlandet kan etterregistreres. Vi må ha dokumentasjon fra vaksinasjonsted for å etterregistrere. Dokumentasjonen må inneholde; dato for vaksinasjon, type vaksine og batch/LOT-nr. Digitalt koronapass innholder ikke denne informasjonen.
  • Mangler en dose satt i Lillesand i ditt koronapass kan du også kontakte vaksinekoordinator.
  • For å etterregistrere vaksine kontakt vaksinekoordinator Ellen Sandvik på tlf 94138779 eller e-post ellen.sandvik@lillesand.kommune.no

Vaksinasjon av personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

3

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller medisiner har et annet vaksineforløp enn de med normalt fungerende immunforsvar.

Denne gruppa har 3 doser vaksine i sin grunnvaksinasjon. De kan deretter få en oppfriskningsdose etter 3 måneder og anbefales å ta nye oppfriskningsdoser hver 4 måned.

Noen kan ha behov for å starte vaksinasjonsprosessen på nytt.

Ta med dokumentasjon fra din lege/spesialist til vaksinesenteret.

Vaksinasjon av gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom, spesielt i 2. og 3. trimester.

FHI anbefaler grunnvaksinasjon til alle gravide som ennå ikke er grunnvaksinert, uavhengig av trimester. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon med koronavaksine i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, derimot kan koronasykdom påvirke svangerskapet selv ved mild sykdom hos mor. Mange andre land har hatt denne generelle anbefalingen i lengre tid.

Gravide i 2. og 3. anbefales også oppfriskningsvaksine dersom det har gått mer enn 4 månender siden forrige dose.