TRYKK HER FOR Å REGISTRERE DEG
 

Om du ikke har mulighet til å bruke digitalt skjema selv, så anbefaler vi på det sterkeste å spørre familie eller venn om hjelp. Registrering på nett tar kort tid, mens det tar betydelig lengre tid å gjøre registreringen via telefon. Vaksinetelefonen  908 72 544 er åpen onsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. 

Når du har registrert deg må du ringe vaksinetelefonen for å avtale time. Massevaksineringen i Møglestuhallen avsluttes 9/9 og det er derfor ikke mulig å bestille timer selv.

Vaksinen er helt gratis.


Om vaksinering

 • Alle innbyggere i kommunen som ønsker vaksine bes registrere seg via linken ovenfor.

 • Det er ikke kø for vaksinering i Lillesand nå. Ønsker du første dose, ta kontakt med vaksinetelefonen så vil du få time på neste vaksineringsdag

 • 16- og 17-åringer i kommunen vaksineres i løpet av september.

 • Er du midlertidig bosatt i kommunen har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen. Merk: dette gjelder ikke turister eller beboere på hytte.

 • Du kan registrere deg selv, eller gjennomføre registrering på vegne av andre du er verge for eller har fullmakt fra.

 •  Ved tildeling av første time vil det også settes opp time til dose nr. 2.​
   
 • ​Intervallet mellom dosene bestemmes av hvilken vaksine du fikk som dose 1. Pfizer har et minimumsintervall på 3 uker, Moderna har et minimumsintervall på 4 uker.
 • Minimumsintervallene på overholdes for at vaksineringen skal godkjennes og være gyldig i ditt koronapass. Personer født i -04 og -05 skal ha et intervall på 8-12 uker.

 • Det viktig at tildelte timer benyttes.

 • Vaksineringer foregår etter 9/9, en dag i uken på sykepleierklinikken på Dovreheimen.
   
 • Lillesand kommune vaksinerer med Pfizer og Moderna sin vaksine.
   
 • Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen er stoppet. Alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Du
  kan lese mer om dette her
  .


Viktig informasjon om dose 3:
Det er besluttet at pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar skal vaksineres med en tredje dose. For å få vaksine må man kunne dokumentere en av følgende tilstander:
• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
• Alvorlig og moderat primær immunsvikt.
• Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
• Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.


Det holder å vise frem et notat fra sykehuset hvor prognosen fremgår.
Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
De dette gjelder kan kontakte vaksinetelefonen for å avtale time.

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling og pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor må vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.


Er vaksinen trygg?

Ja. Vaksinene er grundig testet og godkjente. Les mer om det her.


Hvem vaksineres når?

TPBEA 9wCdbfIZSHKAHCAHyAFy 4FgOwHBJ 0 cxjua 2MH 70IVwY 7 AATfMO 0Ch 0xwod 8SSe 5AA 5QA 6QA 1dzIO 5oanPsd 63v UgnfcaTMeg 0zSTzkyHz 1YJLLpAL 5AA 5QA 48Ngc 2PArAnMGF 2lYO 0DRTIB 9bIDl HD 9ygBwgB 8gBcoAcOIEDNM 0ngLx 1JcPyXP 2SA QAOUAOkAPkADkwFwf H 7o 8XEZL 8dkDAAAAAElFTkSuQmCC

Oversikten viser status for vaksinering med 1. dose i Lillesand kommune. Planlagt vaksinering avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. Du vil få informasjon når det er din tur.

På FHI sine sider ser du nasjonal prioriteringsrekkefølge og vaksineringsscenario. 


Antall vaksinerte i Lillesand

FHI: statistikk antall vaksinerte covid-19 i Lillesand

Om etterregistrering av koronavaksiner gitt utenfor Norge

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet:

 • I Lillesand er det fastlegene som gjør dette, og du må selv avtale time med legen din.
 • Etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Legekontorene har egne priser for dette.
 • Du må ha med dokumentasjon på både vaksinasjon og reise.

Se mer informasjon her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/