Vaksinen er helt gratis.

TRYKK HER FOR Å REGISTRERE DEG
Du som er registrert vil motta en tekstmelding når det nærmer seg din tur for vaksinering

Om du ikke har mulighet til å bruke digitalt skjema selv, så anbefaler vi på det sterkeste å spørre familie eller venn om hjelp. Registrering på nett tar kort tid, mens det tar betydelig lengre tid å gjøre registreringen via telefon. Vaksinetelefonen 908 72 544 er åpen mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. 
 

Om vaksinering

 • Tildeling av time for dem som har registrert seg for vaksine vil skje på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta. Alle innbyggere i kommunen som ønsker vaksine bes registrere seg.

 • Det er ikke mulig å komme lenger frem i vaksinekøen uansett grunn, Lillesand kommune vaksinerer kun på bakgrunn av nasjonale retningslinjer.

 • Vi ønsker at alle innbyggere (over 18 år) registrerer seg uavhengig av hvor på prioriteringslista man befinner seg.

 • Er du midlertidig bosatt i kommunen har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen. Merk: dette gjelder ikke turister eller beboere på hytte.

 • Du kan registrere deg selv, eller gjennomføre registrering på vegne av andre du er verge for eller har fullmakt fra.

 • Selv om du ikke har registrert deg for vaksine, vil du motta SMS eller brev i posten når det er din tur for vaksine, der du blir påminnet om å registrere deg.

 • Det er kort varsel ved tildeling av time. Dette skyldes at vaksinene har kun 5 dagers holdbarhet etter at den blir distribuert ut fra de sentrale lagrene.

 • Ved tildeling av første time vil det også settes opp time til dose nr. 2.​
  • Personer fra 65 år og/eller personer med underliggende sykdommer vil få dose nr. 2 etter ca 6 uker.
  • Personer under 65 år uten underliggende sykdommer vil få dose nr. 2 etter ca 9 uker.
  • Dose nr. 2 gis i samme kommune som dose nr. 1. Dette gjelder også under ferieavviklingen.
 • Pga. kort holdbarhet på vaksinen er det viktig at tildelte timer benyttes.

 • Vaksineringer skjer i Møglestuhallen (samme inngang som svømmehallen). Foreløpig vaksinerer vi på dagtid i ukedagene. Ved økt mengde doser vil vi også tilby vaksinering på ettermiddag/kveld.

 • Lillesand kommune vaksinerer med Pfizer sin vaksine.

 • Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen er stoppet. Alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Du kan lese mer om dette her.

 • Har Lillesand kommune reservelister man kan sette seg på?
  Det lages reservelister for å være sikker på at man får brukt eventuelle ledige vaksinedoser på vaksinedagene og navnene hentes fortløpende fra prioritert vaksinerekkefølge. I enkelte kommuner kan innbyggere selv sette seg på reserveliste, men slik er det ikke i Lillesand.


rnfoER 2 b 39ZpxZUPZIq 4pDWz 6XP 8fePa 1KE 3twowAAAAASUVORK 5CYII=
 Created with Datawrapper


Er vaksinen trygg?

Ja. Vaksinene er grundig testet og godkjente. Les mer om det her.


Når får du vaksinen?

Dette er våre anslag for når det er din tur for vaksinering i Lillesand. Anslaget avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. Du vil få informasjon når det er din tur.

Vaksinekalender 4.6.2021

Vaksinasjonskalender forventet vaksinering for 1. dose Lillesand kommune. Oversikten er kun et estimat. Oppdatert 4.6.2021.

På FHI sine sider ser du nasjonal prioriteringsrekkefølge og vaksineringsscenario. 


Antall vaksinerte i Lillesand

FHI: statistikk antall vaksinerte covid-19 i Lillesand

Om etterregistrering av koronavaksiner gitt utenfor Norge

I forbindelse med koronasertifikat må det avklares juridisk om vaksinasjoner mot covid-19 gitt utenfor Norge kan etterregistreres i Norge. Helsedepartementet har foreslått et nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Forslaget er sendt på høring, med høringsfrist 12. mai.

Det kan bli aktuelt å vurdere å åpne for etterregistrering av koronavaksiner på et senere tidspunkt. Nåværende dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon, må oppbevares for eventuell senere etterregistrering.