Om vaksinering

 • Alle som bor eller oppholder seg i kommunen vil få tilbud om vaksine.
 • Du må du bestille tid for vaksinasjon når denne blir lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Mer informasjon kommer.
 • Du behøver ikke å ta kontakt med fastlegen din, da all vaksinasjon vil skje i kommunal regi.
 • Det arbeides med en digital løsning for bestilling av vaksinasjon. Det legges ut lenke til løsningen på denne siden, når løsningen er klar.
  De som skal vaksineres før denne løsningen er på plass, blir kontaktet av kommunen.
 • På nåværende tidspukt gjennomføres vaksineringen ved Middelskolen i Lillesand sentrum.
 • Koronavaksinen er gratis.

 

Når får du vaksinen?

Dette er våre anslag for når det er din tur:

 • Sykehjemsbeboere: Ferdig vaksinert.
 • Eldre over 85 år: Vaksinering har startet
 • Helsepersonell: Vaksinering har startet
 • Eldre over 75 år: Estimat kommer
 • Fra 65 år: Estimat kommer
 • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før: Estimat kommer
 • Resten av befolkningen over 18 år: Fra uke 14 (fra 7. april)

 

Statistikk vaksinerte Lillesand kommune 2021

Uke 3: Totalt gitt 29 vaksiner

 • Eldre over 85 år: 22 vaksiner 
 • Helsepersonell: 7 vaksiner 

Uke 1 og 2: Totalt gitt 91 vaksiner

 • Sykehjemsbeboere: 66 vaksiner 
 • Eldre over 85 år: 8 vaksiner 
 • Helsepersonell: 17 vaksiner