Hovedoppgaver

  • Ansvar for oppfølging av politisk møteportal for folkevalgte organger og tilhørende saksdokumenter
  • Støtteapparat for ordfører og kommunedirektøren i deres daglige arbeid.
  • Sekretæransvar for bystyret, formannskapet, planutvalget og tjenesteutvalget bl.a. med forarbeid, gjennomføring av møter og etterarbeid.
  • Tilrettelegging og koordinering for god saksflyt mellom administrasjonen og politiske organer.
  • Folkevalgtes arbeidsvilkår, godtgjørelser mm. og saksbehandling etter kommuneloven.
  • Veiledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum i faglige, formelle og praktiske spørsmål.
  • Saksbehandling og avgjørelsesmyndighet i alle typer saker om salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven og serveringsbevillinger etter lov om serveringsvirksomhet. 

Kontakt

Politisk sekretariet kan kontaktes ved å ringe til kommunens sentralbord, eller på epost til post.politisksekretariat@lillesand.kommune.no