Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisasjonen

Det pågår en prosess våren 2022 for å avklare overordnet organisasjonsstruktur og organisasjonskartet er derfor i endring.

Lillesand kommunes samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre omdømmet må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Verdiene åpenhet, respekt og humor er styrende for de ansattes arbeid.

Administrativt har Lillesand kommune pr i dag en sektormodell med kommunalsjefer for helse og kultur, skole og barnehage og tekniske tjenester. Det er 21 enheter i kommunen. Disse er ledet av enhetsledere som rapporterer til respektive kommunalsjefer.

Skjermbilde hele org.JPG