Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV

NAV Lillesand drives av kommunen i et partnerskap sammen med NAV Agder. Enheten yter både kommunale og statlige tjenester til innbyggerne. NAV har som hovedmål å bistå mennesker til å komme ut i arbeid. NAV jobber med arbeidsavklaring, arbeidsrettet oppfølging, oppfølging av sykemeldte og arbeidsgiverkontakt. Lov om sosiale tjenester i NAV inngår i kommunens samlede velferdsansvar og omhandler kommunale tjenester og oppgaver som NAV-kontoret skal utføre og medvirke i.

Kommunale tjenester i enheten er oppfølging av mennesker med økonomisk sosialhjelp, råd/ veiledning og gjeldsrådgivning til enkeltpersoner, forvaltning av Husbankens støtteordninger (bostøtte, startlån og tilskudd), kvalifiseringsprogrammet, og bosetting og introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.