Kommunedirektørens lederteam

Kommunedirektørens lederteam består av kommunedirektør, kommunalsjef velferd, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef tekniske tjenester, kommunalsjef økonomi og prosjekt og kommunalsjef digitalisering, kommunikasjon og kvalitet.