Kommunedirektørens lederteam

Kommunedirektørens lederteam består av kommunedirektør, kommunalsjef helse og kultur, kommunalsjef skole og barnehage, kommunalsjef tekniske tjenester, organisasjonssjef og økonomisjef.