Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enhet for tjenestetildeling

Enhetens hovedoppgave er å saksbehandle søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer blant annet tildeling av helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, omsorgslønn, støttekontakt, dag-/aktivitetstilbud, institusjonsopphold (korttid, rehabilitering, avlastning og langtid). Enheten er ansvarlig for oppholdsbetaling og fakturering av helse- og omsorgstjenester.

I tillegg til saksbehandleroppgavene ligger det flere koordinatorfunksjoner i enheten:

  • kreftkoordinator
  • frivilligkoordinator
  • boligkoordinator
  • demenskoordinator. 

Enheten har et mål om å være synlig og tilgjengelig for kommunens innbyggere, brukere og samarbeidspartnere. Enheten skal være positiv og yte «det lille ekstra».

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.