Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enhet for omsorg og mestring

Enheten består av to sykehjem, et bofellesskap og hjemmebaserte tjenester.

Høvåg bo- og aktivitetssenter - Sykehjem med 28 plasser; derav 14 plasser for personer med demens. 11 langtidsplasser og 3 korttids-/avlastningsplasser. 

Lillesand bo- og aktivitetssenter - Sykehjem med 35 plasser; derav 8 korttids-/rehabiliteringsplasser. 1 rom til kommunal øyeblikkelig hjelp og 26 langtidsplasser.

Begge sykehjemmene har egne kjøkken som produserer mat til sykehjemmets beboere, samt middag til hjemmeboende. Det er også vaskeri på hvert sykehjem.

Både Høvåg og Lillesand bo- og aktivitetssenter er sertifiserte livsgledehjem. Sykehjemmene er samlingspunkt for frivillige lag og foreninger, og har ukentlige arrangementer for beboere og byens/bygdas befolkning. Personsentrert omsorg og den enkeltes mulighet til å mestre eget liv står i fokus.

Marishei bofellesskap - 24 omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie.

Hjemmebaserte tjenester har en base i sentrum og en base i Høvåg.

Det arbeides med tjenesteutvikling med fokus på å ruste enheten for fremtiden; herunder organisering, teknologisk utvikling og kompetanseutvikling. Vi jobber aktivt med heltidskultur, og har årsturnusplanlegging.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.