Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enhet for kultur og bibliotek

Enheten består av Avdeling for kultur og fritid (allmennkultur, fritidsklubber og ungdomskontakter), Lillesand folkebibliotek, Lillesand by- og sjøfartsmuseum, og Avdeling for kino og kulturhus (eTeateret).

Enheten jobber i tråd med kommuneplanens mål og satser på et aktivt kulturliv for å styrke kommunens identitet og bidra til næringsutvikling. Dette gjør man gjennom samarbeid og ved å legge til rette for best mulig rammevilkår for frivillig sektor. Identitet og kulturarv har vært i fokus gjennom arbeidet med kulturminne- og museumsplanen.

Enheten arbeider for at Lillesand skal være en god kommune å vokse opp i ved å bidra til et mangfoldig fritidstilbud for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Et eksempel på det siste er opplevelseskortet for barn fra lavinntektsfamilier. I arbeidet med revisjon av plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har det vært fokus på tilrettelegging for møteplasser som fremmer deltakelse og fellesskap.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.