Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enhet for habilitering

Enheten har som mål å legge til rette for stor grad av hverdagsmestring. Dette gjøres ved å legge vekt på kartlegging av den enkeltes brukers ressurser og ta brukerstemmen på alvor. Dette er i tråd med kommuneplanens strategier om å vektlegge enkeltindividets styrke, målsetting og muligheter, og å sikre et helthetlig og tverrfaglig tjenestetilbud med utgangspunkt i individets forutsetninger og medvirkning.

Enhet for habilitering har fokus på endringskultur og rekruttering. Målet er å være rustet til å møte framtidens behov for kompetanse og tjenesteyting. Enheten vektlegger kunnskapsbasert praksis, som krever evaluering av egen praksis, brukermedvirkning og oppdatering innen forskning.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.