Kommunetorget og sentralbordet      
19.12.22 fra kl.12:00                     Stengt
(Veiledning for Havneweb flyttes til 20.12)                             

24.12.2022 - 02.01.23                     Stengt 
Eventuelle avtaler og samtaler med saksbehandlere må foregå per telefon

Helsestasjon og familiesenter 
Tirsdag - fredag 27.12-30.12        kl.09:00-13:00
Julaften og nyttårsaften               Stengt

Psykisk helse og rus  
Tirsdag - fredag 27.12-30.12        kl.09:00-12:30
Julaften og nyttårsaften               Stengt

NAV Lillesand 
Torsdag 29.12.2022:                        Kl. 10:00-12:00
Øvrige dager i julen                        Stengt

Skal du levere brev til kommunen?
Vennligst legg det i vår postkasse ved utgang til Storgata.

For øvrig:   
Se kommunens hjemmesider: www.lillesand.kommune.no
eller send e-post til: postmottak@lillesand.kommune.no