Siden høsten 2021 har en prosjektgruppe i administrasjonen jobbet med å revidere kommunens plan for bruk av arealer, den såkalte kommuneplanens arealdel. Planens to siste revideringer har vært av begrenset omfang, men nå har den vært gjennom en omfattende og krevende revidering. 

-Dette er en stor begivenhet, sier kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe mens hun roser samarbeidet mellom administrasjonen og den politiske styringsgruppen. Arbeidsinnsatsen som ligger bak denne revideringen, er formidabel, fortsetter hun.

Da kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe hadde lagt frem den reviderte planen onsdag ettermiddag gikk flere folkevalgte opp på talerstolen og ga administrasjonen ros og hederlig omtale før planen til slutt ble enstemmig vedtatt. 

-Det har vært en omfattende revidering med mange diskusjoner. Likevel har vi klart å komme oss gjennom, sier prosjektleder Kristin Uleberg. Det har vært et godt samarbeid både internt i administrasjonen og ikke minst sammen med den politiske styringsgruppen. Jeg er stolt over arbeidet vi har gjort sammen, fortsetter prosjektlederen.  

Prosjektgruppen

Prosjektgruppe i Lillesand kommune. Fra venstre: Ida H. Gramstad, Merete Holtan, Kristin Uleberg, Karoline Søllesvik og Ånund Ettestad. Ikke tilstede: Preben L. Værholm, Lene Egeberg og Anne Sofie Havstad. 

 

Kommuneplanens arealdel har som mål å være et forutsigbart styringsdokument som skal videreutvikle Lillesand kommune på en bærekraftig måte. Av den grunn har det vært avgjørende for administrasjonen å være åpen for innspill, tilrettelegge for medvirkning, jobbe tverrpolitisk og samarbeide tett med de folkevalgte. Prosjektgruppen har mottatt totalt 149 innspill hva angår areal. Alle innspillene har blitt gjennomgått av den administrative prosjektgruppen og deretter politisk behandlet.

Kommuneplanens arealdel viser blant annet til hvor vi i Lillesand skal bygge, bo, handle, arbeide og nyte friluft i fremtiden. Noen av arealene som eksempelvis var satt av til bolig eller næringsbygging i tidligere revisjon av planen, er nå satt av til landbruks, natur og friluftsområde. Resultatet er en plan med omfattende endringer både i bestemmelser og plankart.

Kommuneplanens arealdel for 2023-2035 ble offentliggjort for høring og ettersyn februar til april 2023. På dette tidspunktet mottok prosjektgruppen 102 innspill og det ble reist 19 innsigelser. 17 av innsigelsene kom fra Statsforvalter og to kom fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Fremdeles gjenstår det å løse 11 av innsigelsene som kom fra Statsforvalter. Disse skal derimot løses i egen mekling da områdene er unntatt rettsvirkning i den vedtatte kommuneplanen.

Foruten det digitale plankartet er den nyreviderte kommuneplanens arealdel for 2023-2035 tilgengelig på innbyggerportalen.