Hvem får vaksine i Lillesand? 
Lillesand kommune tilbyr vaksinering til alle over 18 år som har sin folkeregistrerte adresse i Lillesand.  Er du midlertidig bosatt i kommunen har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine.  Turister og/eller beboere på hytte får ikke vaksine i Lillesand, men i sin hjemkommune.

Alle som ønsker vaksine må registrere seg.

Alle innbyggere i Lillesand har nå fått tilbud om første dose. Har du ikke fått tilbud om å bestille time på sms, ta kontakt med vaksinetelefonen!

Hvordan foregår tildeling av tid til vaksinering? 

  • Tildeling av time skjer ved at du mottar en SMS som forteller deg at nå er det din tur. Du blir da bedt om å følge en lenke for selv å velge tidspunkt for å motta din vaksinedose. 
  • I sommerferien vil du kunne velge tidspunkt i opptil tre uker frem i tid. Det er altså planlagt for en fleksibel løsning slik at du kan velge vaksinering når det passer best for deg og dine ferieplaner. 
  • Vi ber deg være sikker på at du kan komme til timen du bestiller og at du også sjekker at det vil passe deg å komme til dose nr. 2 (Du vil få tildelt tid til andre dose samtidig som du bestiller første dose.) Etter timen er bestilt kan den ikke endres eller avbestilles uten tungtveiende grunner.

Hvor og når foregår vaksineringen? 
Vaksineringen skjer på dagtid torsdager og fredager i Møglestuhallen.  

Hva gjelder for studenter? 

  • Studenter som studerer i Norge vil få tilbud om dose én i Lillesand, og dose to på studiested, dersom man ikke kan ta denne i Lillesand. 
  • Folkehelseinstituttet har oppfordret kommunene til å tilby norske studenter som studerer, skal studere eller som skal på utveksling i utlandet begge doser koronavaksine før de reiser fra Norge. Lillesand kommune sitter ikke med en oversikt over hvem som studerer i utlandet. Utenlandsstudenter må derfor ta kontakt med Vaksinetelefonen 908 72 544 for å bli prioritert til koronavaksine. Målet er at utenlandsstudentene skal være fullvaksinert før de reiser fra Norge. 

Har Lillesand kommune reservelister man kan sette seg på?
Det lages reservelister for å være sikker på at man får brukt eventuelle ledige vaksinedoser på vaksinedagene og navnene hentes fortløpende fra prioritert vaksinerekkefølge. I enkelte kommuner kan innbyggere selv sette seg på reserveliste, men slik er det ikke i Lillesand.

Her finner du alt om vaksinering i Lillesand kommune.