Slik søker du

Søknadsfrist er 1. mars. I tillegg har vi opptak hele året (supplerende opptak), da gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i en barnehage.

For å søke må du logge deg inn på Visma Flyt Barnehage sin foresattportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

NB! Du må også logge inn i foresattportalen for å takke ja til et tilbud innen 14 dager. Hvis ikke kan du miste plassen.

Send søknad og svar på tilbud her

Slik svarer du på tilbud

Du må også logge inn i foresattportalen for å takke ja til et tilbud innen 14 dager. Hvis ikke kan du miste plassen.

Samtidig kan du velge om du vil stå på venteliste til en høyere prioritet eller takke nei til tilbud.

Send søknad og svar på tilbud her