Slik søker du

Søknadsfrist er 1. mars. I tillegg har vi opptak hele året (supplerende opptak), da gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i en barnehage.

For å søke må du logge deg inn på Visma Flyt Barnehage sin foresattportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

NB! Du må også logge inn i foresattportalen for å takke ja til et tilbud innen 14 dager. Hvis ikke kan du miste plassen.

Send søknad og svar på tilbud her

Slik svarer du på tilbud

Du må også logge inn i foresattportalen for å takke ja til et tilbud innen 14 dager. Hvis ikke kan du miste plassen.

Samtidig kan du velge om du vil stå på venteliste til en høyere prioritet eller takke nei til tilbud.

Send søknad og svar på tilbud her

Slik sier du opp en barnehageplass

Dersom dere skal si opp en barnehageplass er det alltid greit for barnehagen å få beskjed om dette så tidlig som mulig. Skriftlig oppsigelse legger dere inn i foresattportalen. Husk at alle barnehagene har oppsigelsestid og at denne varierer fra barnehage til barnehage. Sjekk i vedtektene hvis du er usikker.

Send oppsigelse her

Personvern

Når du søker barnehageplass, må du oppgi personopplysninger for barn og foresatte. Disse opplysningene lagrer vi i fagsystemet Visma Flyt Barnehage. Opplysningene er tilgjengelige for kommunal administrator og ansatte i den barnehagen dere velger. Alle ansatte i kommunen og private barnehager har tausehetsplikt. Barnehagelovens kap. 9 hjemler slik innhenting og oppbevaring av personopplysninger. Når dere søker om barnehageplass forutsetter vi at dere samtykker til kommunens personvernerklæring.