Reisende fra Oslo-området

Innbyggere og ansatte i Lillesand som har oppholdt seg i følgende kommuner på Østlandet i perioden 20. januar eller senere skal ha ekstra lav terskel for å ta koronatest.

 • Oslo
 • Enebakk
 • Ås
 • Vestby
 • Nesodden
 • Indre Østfold
 • Moss
 • Frogn
 • Våler
 • Nordre Follo

Dette gjelder ikke for randsonekommunene.

Koronatest bestilles her.

 • Frem til resultater av koronatest foreligger, ber vi om at du er ekstra varsom i møte med andre, samt oppmerksom på eventuelle symptomer.
 • Det er 10 dagers besøkskarantene før besøk på institusjon i Lillesand etter besøk i disse kommunene.
   

Skal du til Oslo eller områdene rundt?

 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid anses som strengt nødvendig. Det samme gjelder besøk av alvorlig sykt familiemedlem eller begravelse.
 • Gjør deg godt kjent med reglene og retningslinjene som til enhver tid gjelder i kommunen du reiser til. Informasjon finner du på kommunenes hjemmesider.