• Åpningstid: kl. 08.00-14.00 mandag-fredag.
 • Avtale må gjøres på forhånd.
 • Telefonnummer 941 60 281.
 • Sted: Lillesand bo- og aktivitetssenter, egen inngang.
  Adresse: Dovreveien 7.
 • Dette kontoret er kun for testing.
  Trenger du legehjelp må du kontakte din fastlege på telefon eller via Helsenorge.no, eller legevakt tlf. 116 117. 

Lillesand kommune kan teste inntil 50 personer pr. dag. Innbyggere kan bli testet hvis de opplever symptomer, uten å gå via fastlegen, som har vært tidligere praksis.

Les mer om hva som er å betrakte som symptom.
Her finner du nyttig informasjon - koronasjekk.no
Folkehelseinstituttets (FHI) informasjon om viruset
Testklinikken vil prioritere henvendelser om testing i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Har du spørsmål om koronaviruset, og ikke finner svar på FHIs nettsider, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015. 

Oversikt over antall personer bosatte i Lillesand kommune som har testet positivt på koronasmitte

(Vi kan ikke garantere at oversikten under er fullstendig til en enhver tid. På de datoer hvor det ikke er oppført noen, så er det heller ikke meldt om innbyggere som har testet positivt)

Totalt antall personer bosatt i Lillesand kommune (frem til i dag) som har teste positivt på korona:

 • 21. august - 1 person registrert smittet (med forbehold om resultat prøve nr to)
 • 30. mars - 3 personer registrert smittet
 • 26. mars - 1 person registrert smittet 
 • 25. mars - 1 person registrert smittet 
 • 24. mars - 1 person registrert smittet 
 • 23. mars - 1 person registrert smittet 

Her finner du også en oppdatert oversikt som også omfatter personer som ikke er bosatt i kommunen.