PCR-testing

PCR-testing er ikke lengre anbefalt av norske myndigheter. Eventuell testing gjøres kun på indikasjon ved vurdering av lege.

Informasjon om test i forbindelse med reise

Fastlegene tester kun på medisinsk grunnlag. Dersom du trenger test i forbindelse med fritidsreise, jobbreise eller lignende må du selv bestille time hos privat aktør.  
Følgende aktører tilbyr testing: Blindleia legesenter Lillesand, Birkenes legesenter, Søgne legesenter, Sogndalen legesenter, Sør Arena legesenter og Søm legesenter.  

Du som skal reise utenlands har selv ansvar for å lese deg opp på hvilken test som kreves i forkant av timebestilling. Du må oppgi hva slags test du trenger, samt eventuelt behov for attest når du bestiller time for dette. Legekontorene har ikke kapasitet til å sjekke dette for deg. Legesentrene har egne priser for reisetester og attester.