Prestholt ligger ideelt plassert med nærhet til skog, enger, fjell og elver. Omkranset av naturen og gårdsdrift gir det oss en mulighet til å observere plante- og dyreliv på nært hold. Med kort gangavstand til idrettsanlegg og Lillesands turløypenett blir fysisk aktivitet og uteliv et naturlig fokus i vår barnehage. Grillhytta i Holta, og gapahuk i Prestegårdsskogen er flittige turmål for store og små. Det er viktig at vi verner om naturen vår. Barnehagen har derfor fokus på å lære barna om miljøvern og de får ansvar for å holde det fint rundt seg både på turområdene og i barnehagen.

Barnehagen har også fokus på språk og barnelitteratur og vi har etablert vårt eget lille bibliotek. Barna har tilgang til litteratur både i barnehagen, på uteområdet, i grillhytta og bøker er fast med i tursekkene våre. Foreldre har også mulighet til å låne bøker med hjem.

Barnehagens visjon: «unik, trygg og skapende» danner grunnlag for arbeidet vårt med barn, foresatte og ansatte.   Vi jobber alltid for at barnehagen skal ha et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø som fremmer tilhørighet, trivsel og læring. Vår foreldreaktive oppstartsmodell sikrer en trygg og god start for det enkelte barn og familie. Med fokus på gode relasjoner, sensitive og tilstedeværende voksne ønsker vi å skape en god barndom for våre barn.