Postlister og søkemulighet

Dokumenter i postlista som ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven, kan åpnes og leses i fulltekst. Bruker du søkefunksjonen i innsynsløsningen uten å finne saken din, kan det ha flere årsaker.

Hovedregelen er at du får treff på dokumenter som er under ett år gamle. Unntaket er byggesaker og plansaker hvor dokumentene ligger på innsyn i 2260 dager. Politiske møter har ingen begrensning i publiseringstid.

Avsender/mottaker informasjonen skjermes etter 1 år på grunn av personvernhensyn. Det vil altså ikke være mulig å kunne søke på navn lenger enn 1 år tilbake i tid.

Det er noen dokumenter som etter en vurdering ikke blir publisert på vår digitale postliste, selv om de er offentlige. Disse dokumentene er merket med Ikke publisert (IP) i postlista; et eksempel er dokumenter som inneholder fødselsnummer (11 siffer).

I dag administreres endel av våre tjenester av Birkenes kommune. Dette gjelder tjenester knyttet til oppmåling og geodata, eiendomsskatt, skog- og jordbruk, og miljøforvaltning. Hvis du som innbygger i Lillesand kommune har en sak knyttet til disse tjenestene, så vil du finne saken på Innsyn på hjemmesiden til Birkenes kommune.

Postlisten i Lillesand kommune - for alle andre saker/ saksdokumenter

Postlisten i Birkenes kommune - for dokumenter i dine saker knyttet til oppmåling og geodata, eiendomsskatt, skog- og jordbruk, og miljøforvaltning.

 

Postlister for andre fagsystemer

Postlister for dokumenter som blir registrert i andre fagsystem enn vårt saksarkivssystem ligger ikke på Innsyn. Eksempler på avdelinger som bruker slike fagsystemer er omsorg, sosial, barnevern og flyktningtjenesten.

Kontakt aktuell fagavdeling hvis du ønsker å få tilsendt postlista. De fleste dokumentene på disse postlistene vil være unntatt offentlighet.