Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 kommuner skulle slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner skulle bli til seks nye fylkeskommuner. Blant fylkene som nå er slått sammen er Aust-Agder og Vest-Agder, som er blitt til Agder fylke.

Fra 1. januar 2020 er følgelig Lillesand en del av Agder fylke. Kommune- og regionendringene innebærer at fylkes- og kommunenumrene endres. 

Det nye kommunenummeret for Lillesand er 4215.

Fylkesnummeret for nye Agder fylke er 42.

Folkeregisteret, tinglysingsregisteret og enhetsregisteret blir oppdatert automatisk som følge av endringene i matrikkelen. Andre registre, tabeller og fagsystemer i Lillesand kommune som inneholder opplysninger om kommunenummer og fylkesnummer, blir oppdatert av eller i samråd med leverandørene av systemene.

Her finner du mer informasjon om regionreformen:

Kartverket
Regjeringen