Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte:

Les mer

Kunngjøringer og høringer

Varsel om mindre endring av detaljregulering for Tjuholla

Detaljregulering for Tjuholla, planID 2016000249, ble vedtatt i Lillesand bystyre den 21. juni 2017. Utbyggingsarbeid er i gang iht. igangsettingstillatelser gitt av Lillesand kommune. Tiltakshaver har nå identifisert behov for justeringer av gjeldende plan. Det varsles derfor mindre endring av reguleringsplan for Tjuholla i Lillesand kommune, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Detaljregulering for Haugevikkilen hytteområde, planid 2012002685

Det varsles på vegne av Haugevikkilen Hytteområde AS som tiltakshaver, at Magna Prosjekt Sør AS starter arbeidet med endring av Haugevikkilen hytteområde (Plan id 2012002685) med ikrafttredelsesdato 02.04.14 jf plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-8

Varsling av oppstart om endring av reguleringsplan for Sangereidåsen B1 og B2

Vedlagt følger varsling om oppstart av endring av reguleringsplan for Sangereidåsen _B1_B2 (PlanID 2015001749).

Endringen går på å legge til område F/K2 i områdeplanen inn i detaljreguleringsplanen for Sangereidåsen (PlanId 2015001749).

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet rettes skriftlig til:
TT Anlegg AS, Doneheia 138 4516 Mandal, eller på e-post: Steinar.friberg@ttas.no

Frist for innspill og tilbakemelding er 21.02.2020

Vedlegg: 

Sangereidåsen B1 og B2 illustrasjon

Stengte gytefelt 1. januar til og med 30. april

I områdene som er markert i kartet er det all fiske forbudt fra og med 1. januar til og med 30.  april.

Undervannsjakt på andre fisk er fortsatt tillat i perioden da dette er helt selektivt.

Forbudet gjelder ikke laks, sjøørret og annen anadrom fisk. 

Det er mulighet for en avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere. Dette gis av Fiskeridirektoratet, som også kan stille vilkår om prøvetaking, sporing og fangstrapportering for forskingsformål. Spørsmål angående verneområdet tas opp med Fiskeridirektoratet.

E-post: postmottak@fiskeridir.no

Sentralbord: 55 23 80 00

Bilde stengte gytefelt
1