Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Regjeringen har innført nasjonale tiltak, som også gjelder i Lillesand.

    Les mer

Kunngjøringer og høringer

Vedtatt plan: Detaljregulering for Holta turnhall og skytebane

Bystyret i Lillesand har den 01.12.2021 i sak 157/21 vedtatt detaljregulering for Holta turnhall og skytebane med følgende vedtak:

«Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljreguleringsplan for Holta turnhall og skytebane (planID 2020003209), med plankart datert 19.5.2021 ogbestemmelser sist revidert 27.10.2021.

Illustrasjonsplanen som er hjemlet i bestemmelsene oppdatertes med gangfelt.»

Vedtatt plan – Detaljregulering for Såmunds Kjerr – Brekkestø

Informasjon om vedtaket
Bystyret i Lillesand har den 20.10.21 i sak 138/21 vedtatt detaljregulering for Såmunds Kjerr – Brekkestø (planid 2013000404) med følgende vedtak:

«Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljreguleringsplanen for Såmunds Kjerr (planid 2013000404) med plankart revidert dato 24.09.2021 og bestemmelser revidert dato 24.09.2021.»

Revidering av kommuneplanens arealdel 2023 - 2035

Varsel om oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel  

Bystyret i Lillesand kommune har besluttet å sette i gang arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Arealdelen er den overordnede arealplanen som er førende for hvordan vi skal bygge, verne og forvalte arealene i kommunen. Det varsles i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel.

Lillesand på 67. plass i NHOs Kommune-NM

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner utarbeidet av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Vedtatt planendring: Detaljregulering for Høvåg sentrumsområde

Informasjon om vedtaket

Plan- og miljøutvalget i Lillesand har den 31.08.21, sak 066/21 vedtatt endring av detaljregulering for Høvåg sentrumsområde (planid 2014002905) med følgende vedtak:

«Plan- og miljøutvalget i Lillesand vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Høvåg sentrumsområde (planid 2017002905) som vist i plankart revidert 05.03.21 og bestemmelser revidert 15.06.21.»

Vedtatt planendring: Detaljregulering for Gaupemyr N14

Informasjon om vedtaket 
Plan- og miljøutvalget har den 31.08.2021 i sak 065/21 vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for for Gaupemyr N14 (planid 20120514) med følgende vedtak: "Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Gaupemyr N14 (planid 20120514)."

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5