- I Lillesand har vaksineringen gått fint fremover den siste tiden, og prognosene har vært at vi skulle få tilgang til stadig økende antall vaksinedoser, men de neste par ukene mottar vi færre vaksiner enn forventet. Dette gjør at vi dessverre kun får nok til å kunne gi dose nr. 2 i ukene 20 og 21, sier vaksinekoordinator i Lillesand kommune, Minna Fagge.

Det var opprinnelig planlagt at alle med underliggende sykdommer i Lillesand skulle ha fått sin første dose innen utgangen av mai måned. Disse planene er nå justert og målet nå er at alle med underliggende sykdommer skal ha fått første dose innen midten av juni.

Fra midten av juni planlegges det for å starte vaksineringen av prioriteringsgruppe 8, altså de i alder fra 55-64 år uten underliggende sykdommer.

- Vi forstår at det er frustrerende med stadige forsinkelser og at folk er utålmodige etter å få sin vaksine. Jeg kan forsikre alle i Lilleand om at vi vaksinerer så raskt vi kan basert på vaksinene vi får tilgang på og at vi i Lillesand har kommet like langt i vaksineringen som kommunene rundt oss, sier Fagge.

Trykk her for oppdatert vaksinekalender i Lillesand. 
Trykk her for FHI sin oversikt over nasjonal prioriteringsrekkefølge. 

Aktuelle spørsmål/ svar

Hvem vaksineres nå?
I Lillesand vaksineres for tiden prioriteringsgruppene 5 og 6 med første dose. Det vil si personer i alderen 64 og ned til 45 med underliggende sykdommer. I mai måned går de fleste av de tilgjengelige dosene til dose nr. 2 for de som tidligere har fått sin første dose. På vår vaksineside kan du se oppdatert vaksinekalender sammen med ukentlig status for hvem som vaksineres.

Har Lillesand kommune reservelister man kan sette seg på?
Det lages reservelister for å være sikker på at man får brukt eventuelle ledige vaksinedoser på vaksinedagene og navnene hentes fortløpende fra prioritert vaksinerekkefølge. I enkelte kommuner kan innbyggere selv sette seg på reserveliste, men slik er det ikke i Lillesand.

Er det feil i listene på hvem som får vaksine?
Hvorfor kan tilsynelatende friske, unge mennesker bli kalt inn til vaksinering selv om vi ennå ikke er ferdige med vaksinering av risikogruppene eller hvorfor har naboen som er yngre enn meg fått sin vaksine før meg?

Lillesand kommune kaller inn til vaksinering på bakgrunn av informasjon i folkeregisteret, og informasjon om pasienter med underliggende sykdommer tilsendt fra den enkeltes fastlege. Det finnes en rekke helsetilstander som kan føre en person inn i risikogruppe, og som ikke er synlig eller merkbar for naboer, venner og kolleger. Som innbyggere bør vi være varsomme med å gjøre våre egne vurderinger rundt andres helsetilstand.

I noen få tilfeller kan det også ha skjedd feil ved at en person har blitt meldt inn som risikopasient eller med underliggende sykdom selv om legen ikke har hatt det til hensikt, eller er selv klar over feilen. 

Har du husket å registrere deg for vaksine?

Alle innbyggere i kommunen som ønsker vaksine bes registrere seg.

TRYKK HER FOR Å REGISTRERE DEG
Du som er registrert vil motta en tekstmelding når det nærmer seg din tur for vaksinering. 

Om du ikke har mulighet til å bruke digitalt skjema selv, så anbefaler vi på det sterkeste å spørre familie eller venn om hjelp. Registrering på nett tar kort tid, mens det tar betydelig lengre tid å gjøre registreringen via telefon. Vaksinetelefonen 908 72 544 er åpen mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.