Høringssvar sendes til postmottak@lillesand.kommune.no Merk saken med 23/1258. Høringsfristen settes til 22.12.2023.

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Lillesand kommune, Agder. 

Spørsmål knyttet til høringssaken rettes til juridisk seniorrådgiver Britt Ragnhild Berg. 


Tlf:  92644270
E-post: brittragnhild.berg@lillesand.kommune.no