Visjonen vår: "I Framsyn barnehage opplever barna omsorg, lek og læring. Personalet er et bevisst og trygt team"

Alle mennesker har like stor verdi. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at alle barn skal oppleve tilhørighet og bli møtt med forventing, åpenhet og nysgjerrighet. Personalet, de voksne i barnehagen, er det viktigste verktøyet vi har for å kunne oppnå dette. Visjonen vår synliggjør nettopp dette.

Vi sier at "Relasjonen er alltid den voksnes ansvar". Vi må være dette ansvaret bevisst. Derfor bruker vi jevnlig god tid på kompetanseheving og trening av personalet på hvordan møte barna på en sensitiv og god måte. Hvordan se og møte absolutt alle barna, både de viltre og de som er stille. Vi har gode rutiner på å sikre nettopp dette.

Vi arbeider med Trygghetssirkelen. Enkelt sagt er dette en modell som veileder omsorgspersonen til å ivareta barnets behov, i ulike situasjoner. Dette er også et foreldreveiledningskurs. Vi driver på bakgrunn av denne trygghetssirkelen med såkalt Foreldreaktiv oppstart. Den er bedre kjent som "Jåttåmodellen".

Barna skal i løpet av oppstartsdagene oppleve at de blir trygge på en voksen i barnehagen før dere foreldre kan forlate barnet. Vi får en unik mulighet til å bli godt kjent med dere, og dere foreldre får en god mulighet til å bli kjent med personalet og barnehagehverdagen. Dere foreldre "oversetter" barnet deres til oss. Vi ser at de aller fleste barna er trygge i løpet av de dagene. Trenger barn flere dager gjøres dette i samarbeid med dere foreldre.

Vi har fokus på barnelitteratur, og de estetiske fagene. Gjennom bøker og for eksempel musikk har vi tema om kroppen, meg selv, og tema som barna selv gir uttrykk for at de er opptatt av.