Man kan få inntrykk i nasjonale medier av at det er store mengder vaksiner på vei, men dessverre ligger det ganske langt frem, da Norge hittil har mottatt færre vaksiner enn forespeilet.

- Det betyr at vi må skuffe mange innbyggere, som hadde håpet at det nå snart var det deres tur, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

Lillesand kommune vaksinerer fortsatt den delen av befolkningen som er over 80 år. Denne og kommende uke mottar vi bare nok doser til å gi 2. gangs vaksinering for de som tidligere har mottatt første dose. Det betyr at det ikke er noen nye vaksinerte i uke 7 og 8.

- Jeg kan love at kommunene har kapasitet til å sette mange doser når de kommer, men innbyggerne må foreløpig smøre seg med tålmodighet. Du vil få beskjed når det er din tur, sier Engemyr.

Lillesand mottar AstraZeneca
Lillesand mottar om kort tid den neste typen vaksine, fra AstraZeneca. Denne er godkjent til mennesker under 65 år. I starten vil den kun gis til helsepersonell, men etter hvert kan vi vaksinere andre innbyggere også. Denne er til personer som ikke er i høyrisikogruppen.

- Derfor er det ekstra viktig at alle personer i Lillesand og Birkenes som ønsker vaksine, spesielt dem under 65 år, registrerer seg for vaksinasjon. Det skjer digitalt via våre nettsider. Hvis ikke du har bank-id, kan en du kjenner hjelpe deg. Grunnen til at vi ønsker at innbyggerne skal gjøre dette digitalt, er for å gi oss rask tilgang til de korrekte helseopplysningene og oppdatert kontaktinformasjon, som vi trenger når vi skal kalle inn til vaksinasjon, sier Engemyr.

På denne siden finner du til enhver tid oppdatert informasjon om vaksinering i Lillesand kommune.