Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe er i denne sammenheng en samarbeidsgruppe rundt barnog unge med langvarige og sammensatte vansker, hvor tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er nødvendig for å sikre et helhetlig og godt totaltilbud.

Gruppen skal bestå av representanter fra tiltak og tjenester som er aktuelle for deg, og skal sikre brukermedvirkning. Det skal være en koordinator som leder ansvarsgruppen.

En forutsetning for etablering av en ansvarsgruppe er at personen som skal motta tjenesten, personens pårørende eller verge gir samtykke til etablering, og til at nødvendig informasjon og personopplysninger kan utveksles i gruppen.