Til deg på venteliste: Viktig frist 15. desember 2022

I det nye systemet Havneweb må informasjonen om hvilken plasstype og lokasjon du har satt deg på venteliste på, være reell og være det du ønsker. Se «Søke kommunal båtplass» på link  Leie småbåtplass - LILLESAND KOMMUNE. Etter den 15. desember vil tildeling av ledige båtplasser starte, og skje fortløpende gjennom hele året når ledige plasser blir tilgjengelige.

OBS: Hvis du blir kontaktet og tilbudt båtplass etter dine ønsker i Havneweb, men sier nei, blir du strøket fra ventelisten. Dette er ifølge gjeldende reglement.

På innbyggerportalen finner du oversikt over hvilke plasstyper som finnes på de ulike lokasjoner, se «Oversikt båthavner» på samme link som over. Merk at lokasjoner finnes på 13 ulike steder fra Kaldvell til Høvåg, og at hvilke plasstyper som finnes hvor er veldig variabelt.

 

Til deg som vil leie ut din faste båtplass kommende sesong: Viktig frist 01.01.2023

Du må melde inn din båtplass til leie innen 1. januar 2023. Båtplasser meldt opp etter dette vil ikke bli framleid, og betales av den som har den faste plassen. Se «Sesongleie småbåtplasser» på linken Leie småbåtplass - LILLESAND KOMMUNE.

 

Trenger du hjelp, ring kommunetorget på tlf 37261500, eller send mail til smabathavn@lillesand.kommune.no.