HVA SLAGS OPPGAVER HAR EN MEDDOMMER?
Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Du får ikke lønn for å være meddommer, men du kan søke om tapt arbeidsfortjeneste og få erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Kristiansand Tingrett, Agder Lagmannsrett eller Jordskifteretten innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker.


HVEM KAN BLI MEDDOMMER?

Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen, både når det gjelder alder, etnisk bakgrunn og kultur.

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Lillesand kommune. De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). De foreslåtte vil bli vandelsvurdert. Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper, kunne beherske vanlige digital verktøy og være personlig egnet til oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Du finner mer informasjon på domstolenes hjemmeside www.domstol.no

MELD DIN INTERESSE
Har du lyst til å stille til valg som meddommer i Lillesand for perioden 2021-2024 kan du enten sende en epost til
postmottak@lillesand.kommune.no eller til
jorunn.lukashaugen@lillesand.kommune.no - telefon 91713411.