Alle som står på venteliste for kommunal båtplass må sjekke at ønsket LOKASJON for båtplassen er riktig.
Logg inn i www.havneweb.no.
Frist 1. januar.
Etter dette blir ledige sesongplasser og faste plasser tildelt etter oppgitte ønsker.
Tar man ikke imot plassen, blir man slettet fra ventelisten.

Lillesand kommune