Tjenesteutvalget har i møte 31.08.21 i sak 31/21 vedtatt å legge forslag til Veteranplan for Lillesand ut til høring. 

Forslaget kan sees her: Veteranplan til høring

Merknader til planforslaget sendes til
postmottak@lillesand.kommune.no eller postboks 23, 4791 Lillesand innen 25. oktober.