Hagen er oppgradert og har drivhus, paviljong, bålpanne, urtehage, bærbusker m.m.
Lokalene er nyrestaurert og tilpasset driftens behov.

Målet med tilbudet er å aktivisere, stimulere, gi gode opplevelser og sosialt samvær, samt pårørendestøtte.
Det er fokus på den enkeltes ressurser, interesser og behov.
Alle er hjertelig velkomne!

Aktivitetstilbudet starter opp mandag 15. august.