Retningslinjene for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum er nå revidert. De ble behandlet og vedtatt i bystyret den 3. mai 2023. Saksnr: BS-044/23.
Her finner du nye retningslinjer