Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune v/enhet for miljø og byutvikling, Postboks 115, 4795 Birkeland. Klagefrist er 5.april 2024.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene til å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 og i forvaltningslovens kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved hevendelse til saksbehandler for denne saken:
Ida Haraldseid Gramstad
E-post IdaHaraldseid.Gramstad@lillesand.kommune.no  
Telefon 46 19 15 88