Når og hvor rengjøres hovedvannledninger og hvordan påvirker det deg

Når: Mandag 12.04.21: Klokka 09:30 – 11:00
Hvor: Fra Heldal, via Engelshei til Østre Kaldvell «Kalvild gård»
Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet med SMS.

Hva skal du gjøre
Steng stoppekran: Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte vannbrukende maskiner som vaskemaskin og oppvaskmaskin under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor, for abonnentenes sikkerhet, anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hoved stoppekran, og la vannet renne inntil det blir klart.

Gode råd
For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne.
  • Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekran) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
  • Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
  • Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran, eller hagekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.

VA drift tar forbehold om endringer underveis. Vi beklager hvis dette medfører ulemper for beboerne i Lillesand kommune.


Om rengjøring av hovedvannledninger

Hva
VA-drift gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Lillesand. De som bor i de aktuelle områdene som skal rengjøres vil som hovedregel bli varslet i forkant gjennom kommunes SMS varslingssystem. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet mens spyling pågår.

Hvordan
Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer i perioder inntil ca. 30 min slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

Hvorfor
Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Hvor mye av nettet som skal rengjøres, og hvor ofte er svært avhengig av den gjennomsnittlige hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.
Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan givannkvalitetsproblemer, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk. Etter at spyling er avsluttet er det viktig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.